Din stad:
Lånesumma(from):
Återbetalningstid (upp till):
dagar
Räntesatsen (upp till):
%
Ansökningstid (upp till):
minuter
Ålder:
gammal
Segment bland befolkningen:
Lånetyper:
Ansökningsmetod:
Betyg
4.5
För längden
1 - 30 dagar
Antal
upp 6 000
Arvode
0% per dag
Beaktande
0 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.5
För längden
1 - 730 dagar
Antal
upp 30 000
Arvode
0,18% per dag
Beaktande
0 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.5
För längden
30 - 90 dagar
Antal
upp 8 000
Arvode
0,36% per dag
Beaktande
10 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.7
För längden
1 - 90 dagar
Antal
upp 10 000
Arvode
0% per dag
Beaktande
0 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.5
För längden
1 - 90 dagar
Antal
upp 15 000
Arvode
0% per dag
Beaktande
10 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.3
För längden
1 - 2 190 dagar
Antal
upp 50 000
Arvode
0,02% per dag
Beaktande
0 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.7
För längden
365 - 5 475 dagar
Antal
upp 600 000
Arvode
0,01% per dag
Beaktande
240 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.5
För längden
365 - 2 160 dagar
Antal
upp 50 000
Arvode
0,02% per dag
Beaktande
30 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.5
För längden
365 - 5 475 dagar
Antal
upp 500 000
Arvode
0,09% per dag
Beaktande
60 minuter
Metod för mottagande
Betyg
4.7
För längden
0 - 2 196 dagar
Antal
upp 40 000
Arvode
0,02% per dag
Beaktande
0 minuter
Metod för mottagande

Allt du behöver veta om att ta smslån utan kreditprövning

Idag är det, med anledning av att konsumenter blivit allt mer medvetna om hur kreditprövningar som görs kan påverka ens framtida möjligheter att få lån, allt vanligare att man vill ta lån utan kreditprövning. Men hur ligger det egentligen till med detta? Är det möjligt att ta smslån utan kreditprövning eller inte?  Svaret är att alla kreditgivare enligt lag måste kreditpröva alla låneansökningar de får in, för att säkerställa ansvarsfull kreditgivning. Att få ett lån helt utan att en kreditprövning görs är därför inte möjligt. Vad som däremot kan vara möjligt är att ta ett lån utan att UC, det största kreditupplysningsbolaget i Sverige anlitas. Detta kan hjälpa en hel del, eftersom alla storbanker, och andra lånegivare som man kan ta sk. seriösa lån av, i regel använder sig av UC, eller Upplysningscentralen som de egentligen heter, för sina kreditprövningar. Att ha många kreditförfrågningar hos just UC kan därför vara negativt för dig.

Finns det lånegivare som inte använder sig av UC för detta?

Ja, det gör det faktiskt, trots att de lånegivare som använder sig just av UC i regel är vanligast, då UC är ganska dominerande på marknaden. Dock har UC på inget sätt ett monopol, utan de har en del konkurrenter också, och det finns lånegivare som använder dessa konkurrenters tjänster istället för UC:s, dels av kostnadsskäl, men även för att de vet att konsumenter efterfrågar detta. Det man ska göra om man vill ta ett lån eller smslån utan kreditprövning är därför att försöka leta upp några sådana lånegivare.

Hur gör man då detta?

Känner man till några lånegivare, kan man helt enkelt gå in på dessa lånegivares hemsidor för att ta reda på om de jobbar med UC eller inte. De lånegivare som erbjuder kreditprövningar utan att anlita UC vet nämligen förstås att detta är väldigt efterfrågat, så det ligger i deras eget intresse att upplysa konsumenter om att så är fallet.  På vår sajt Smslan247 listar vi även en hel del lånegivare som den som vill ta lån utan kreditprövning hos just UC kan vända sig till. Vi uppdaterar ständigt vår information, så att du kan vara säker på att de företag som vi säger inte tar UC verkligen inte gör det, och för att informationen ständigt ska vara uppdaterad.